A Ringatóról

“Arra a kérdésre, hogy mikor kezdődjék a gyermek zenei nevelése, azt találtam felelni:
kilenc hónappal a születése előtt. Első percben tréfára vették, de később igazat adtak. Az
anya nemcsak testét adja gyermekének, lelkét is a magáéból építi fel… még tovább mennék:
nem is a gyermek: az anya születése előtt kilenc hónappal kezdődik a gyermek zenei
nevelése.”

/Kodály Zoltán/

 

eseményhez23

Minden szülő részt vehet gyermeke helyes zenei nevelésben, hogy a gyermekét dalolni szerető,
zenét kedvelő emberré nevelje, megóvja a zenei selejttől, és figyelmét az időtálló, szép zene, a
művészet felé fordítsa.

Gyermeke lelki egészségéért sokat tehet minden édesanya. Hinniük kell, hogy a saját éneklésük, a
mondókázásuk lelki táplálékul szolgál a kisgyermekük számára.

A Ringató foglalkozások célja, hogy a kismamák megtanuljanak egy könnyen énekelhető, de a
kodályi elvekhez híven: zeneileg értékes dalanyagot. Ismerkedjenek meg magyar mondókákkal,
mozgásos, ölbeli játékokkal.
Cél, hogy a foglalkozások oldott légkörében jó mintát kapjanak az anyukák a legkisebb gyerekek
zenei nevelésének a családban történő lehetőségeire.

Cél, hogy a foglalkozásokon a felnőttek és a gyerekek egyaránt jól érezzék magukat, élményt
kapjanak, s ennek hatására otthon is elkezdjenek énekelni a gyermekeiknek, s ezzel felkeltik a
kicsik érdeklődését, kedvet ébresztenek az önkéntes utánzásra. Fogékonnyá teszik őket a jó zene,
a művészet iránt már az első életéveikben.

anya_zsombi

A Ringatón harminc percesek a foglalkozások, amelynek légköre oldott, felépítése, tartalma előre
tervezett, de rugalmasan alkalmazkodik az adott helyzethez.

A dalokat, mondókákat sokat ismételjük, egy-egy foglalkozáson belül is, de hétről hétre
mindig visszatérünk a régebbiekre, így az édesanyák könnyen megtanulják azokat. A tanítás a
felnőtteknek szól. A gyerekek tehát semmiféle feladatot nem kapnak a foglalkozásokon. Nem
kell, nem kötelező csinálniuk semmit, nem várjuk azt, hogy valamit teljesítsenek. Ha akarnak,
játszanak az édesanyjukkal, ha akarnak vagy tudnak, akkor pedig néha odafigyelnek.

A foglalkozásokon mindig élő énekszó, vagy pár perces hangszerjáték csendül fel, zenei
felvételeket soha nem hallgatunk.

Két nagy csokor alkotja az e korosztálynak szánt zenei anyagot: az egyik az úgynevezett ölbeli
játékok, a másik pedig a meghallgatásra szánt dalok.

Az egyszerű mozgással kísért ölbeli játékok nagy részét a magyar néphagyományból merítjük.
Ezek mindig „kétszemélyes” játékok, a felnőtt és a kisgyermek bensőséges kapcsolatát tükrözik.
Ide tartoznak a lovagoltatók, hintáztatók, sétáltatók, altatók, kéz-, kar-, lábjátékok stb.
A kisgyermeknek fontos, hogy a hozzá érzelmileg legközelebb álló felnőttel, szülővel,
nagyszülővel élje át ezt az örömet.

eseményhez45

Ezek mellett a játékdalok, mondókák mellett olyan dalokat is tanulnak a mamák, amelyeket

hangulatkeltésre, meghallgatásra szánunk a kicsinyeknek. Ezek lehetnek magyar népdalok, rokon,

vagy más népek dalai, komponált dalok.

Hároméves kor alatt nincs direkt tanítás. A foglalkozásokon csak felkeltjük a gyerekek
érdeklődését a zene iránt, zenei ingerekkel vesszük őket körül, a szülők pedig mintát kapnak az
otthoni éneklés, játék lehetőségeire.

Egy-egy játék sokszori, egymást követő ismétlése elengedhetetlen. Az ismétlések célja, hogy a
hangulat, amit egy icipici ölbeli játék kelt, kialakuljon, és valamennyire tartós maradjon.
Ezért énekeljük, mondjuk, játsszuk újra, és újra. “Csak rád figyelek, csak te vagy a fontos, veled
játszom”, ez az üzenete ezeknek a játékoknak.

A foglalkozásokra lehet hozni váltócipőt vagy zoknit, esetleg a 2-3 hónaposaknak kis takarót.
Kérem, hogy játékot, ennivalót ne hozzatok, mert a zenei inger a legfontosabb, ez kell, hogy
körülvegye a gyermeket ebben a fél órában.

Sok szeretettel várlak Benneteket a foglalkozásaimra!

20160510-AAA_5212

Forrás: www.ringato.hu

A foglalkozás díja:

Egy alkalom: 1000 Ft/család (két felnőtt, két gyerek)

Bérlet (5 alkalom):  

4500 Ft/család (a bérlet korlátlan ideig felhasználható, így nem veszik el alkalom, ha nem tudtok minden héten eljönni Ringatóra).